Digitalno vozdizanje

Digitalizacija preuzima primat nad mnogim drugim prioritetima kojima nas obasipaju sa platformi, ekrana i boxova. Ona je zaslužna što smo pametniji, brži, spretniji. Naša razmišljanja su ranije oduzimala vreme, bila uzrok sporog razvoja i napretka. Pismena koja su stvarana hiljadama godina,omogućila su komunikaciju, izraz ljudske duše, kulturno vozdizanje – kako reče D.Obradović – da bismo…