Novi Sad – magična Vodolija

Nastanak naselja je proces koji traje desetinama godina, nemoguće je znati ko je i kada prvi došao, no – u nekom momentu, kada broj stanovnika i objekata postane dovoljno velik da zahteva ozbiljniju organizaciju – stiču se uslovi za dodeljivanje  odgovarajućeg statusa….Novi Sad je postao slobodni kraljevski grad 1.02.1748., dobio je ime na sva tri…