Select Page
Pripadnici znaka Devica se nalaze u jednom od onih perioda kada bi trebalo doneti bitne odluke, koje su rezultat ličnog angažovanja, i težnje ka materijalnoj sigurnosti . U slučaju da su zaključile da ne znaju zapravo kako su dospele u određenu situaciju, mogu biti nesigurne ili slabe, braniti se ćutanjem. One Device koje su zadovoljne postignutim, imaće porast prihoda. Do 5. septembra, završiće se određena situacija nad kojom nisu imali kontrolu.

Jak osećaj da nešto treba da se preduzme, preovladaće od 7. septembra, ali sve o čemu razmišljaju ili preduzimaju je slabo ili pogrešno, do 12. septembra. Za to oklevanje postoji razlog, ali ga Device ne priznaju. Položaj Merkura do kraja meseca, opisuje tu rešenost da se stvari završe, i dogovor potpiše.

Obzirom da novca nema, sve se predstavlja u drugačijem obliku, ili se traži novi izlaz. Odluka koja se bude donela nakon 20. septembra, postaviće Device u naizgled superioran položaj, i one će početi da preduzimaju konkretne korake. Stručan savet je neophodan.

Izvesna umišljenost, ili predstava o stvarnoj poziciji u kojoj se nalaze, može biti negirana od strane onoga ko se pita za savet, što će zahtevati određene izmene prvobitnog plana. Device mogu biti obmanute, ako se obrate pogrešnoj osobi.

Astrološke konsultacije možete zakazati PORUKOM na mail astropitanjce@gmail.com

Tags: Devica mesečni horoskop, Horoskop za septembar Devica, Mesečni horoskop Devica, mesečni horoskop septembar