Astrološki sati

Merenje vremena u astrologiji vezano je za cikluse kretanja svetla u odnosu na Zemlju – dnevni ciklus kretanja Sunca oko Zemlje predstavlja naš dan, Mesečev ciklus kretanja oko Zemlje je naš mesec, dok godišnji ciklus kretanja Sunca u odnosu  na zvezde...