+381601301836 astropitanjce@gmail.com
Select Page

Maternji jezik

Jezik koji dete prvo nauči, kojim govori i sa kojim se identifikuje je – maternji jezik. Komunikacija među ljudima je sastavni deo postojanja. Maternji jezik utiče na mentalitet osobe, formira pogled na svet. U okviru jezika, kojih ima preko 6000 u svetu,...