+381601301836 astropitanjce@gmail.com
Select Page
Novi Sad – magična Vodolija

Novi Sad – magična Vodolija

Nastanak naselja je proces koji traje desetinama godina, nemoguće je znati ko je i kada prvi došao, no – u nekom momentu, kada broj stanovnika i objekata postane dovoljno velik da zahteva ozbiljniju organizaciju – stiču se uslovi za dodeljivanje ...