+381601301836 astropitanjce@gmail.com
Select Page

Međusobni odnos Sunca i Meseca u natalnoj karti ili Mesečeva faza, pokazuje u kojoj meri ćemo uspeti da uskladimo potrebu razuma i svesnog sa emocijom i instinktom koji posedujemo. Svaki čovek sebe primarno doživljava kroz svoj ego, ličnost ( Sunce) ali njegova suštinska potreba sadržana je u duši, nesvesnom (Mesecu).

Faze Meseca

Prva Mesečeva faza: Počinje aspektom Sunca i Meseca u konjukciji i traje dok Mesec ne dođe u aspekt kvadrata ili rastojanja od 90 stepeni od Sunca. Mlad Mesec. Subjektivnost je vrlo izražena kao i sklonost ka započinjanju novih stvari ali ove osobe teško mogu da razumeju tuđa iskustva. Teškoće u mladosti. Migrene, problemi sa vidom. Žene su sklone da preuzmu vođstvo i fokusiraju se na ono polje kojim vlada ova planeta.

Kada Mesec zauzme rastojanje od 60 stepeni u odnosu na Sunce, tada već imamo sklad unutar ličnosti, jasno izraženu potrebu kod osobe. Duhovna disciplina. Dobar aspekt za zdravlje, komunikaciju sa prijateljima, naročito ženama…

Aspekt kvadrata između ove dve planete imaju osobe kojima roditelji nisu bili u dobrim odnosima u momentu začeća. Često ga imaju neželjena ili neplanirana deca. Problemi sa vidom, sa unutrašnjim skladom, metabolizmom… Disharmonija unutar osobe rezultira taštinom, samoljubljem, ograničenjima u životu.

Druga Mesečeva faza:  Počinje od aspekta kvadrata između planeta do trenutka kada nastupi pun Mesec odnosno kada su Sunce i Mesec u opoziciji. Ova faza je još uvek – faza rasta Meseca i predstavlja njegovu dobru postavku. Unutrašnji sklad je odličan i ove ličnosti znaju šta je to što ih čini zadovoljnima. Vitalnost tela. Realna ambicija.

Kada su u opoziciji ova dva tela ili kada je pun Mesec, balans je konstantno promenljiv. Osobe osećaju u sebi konflikt između onoga što žele da budu i onoga što misle da bi trebalo da budu. Razum i emocija su u stalnom sukobu. U zavisnosti od polja koje zauzimaju, ovo može biti vrlo zahtevno u zdravstvenom smislu. Roditelji su potpuno različite ličnosti ili su razdvojeni…Dalekovidost, nesanica.

Treća Mesečeva faza: Traje od aspekta opozicije do Mesečeve pozicije na 270 stepeni udaljenosti od Sunca. Početak opadanja Meseca,  osoba još ima ambiciju, snagu da deluje ali uspeh može ostvariti uz mnogo truda. Roditelji su bili u neobičnim životnim okolnostima u vreme začeća deteta, postoje periodi nerazumevanja i nesklada njihovih potreba. Jedan roditelj je žrtva ili popustljiva osoba. Aspekt trigona u okviru ove faze daje osobi bolje izglede po pitanju zdravlja.

Četvrta Mesečeva faza: Predstavlja Mesečevo rastojanje između 270 i 360 stepena ili ponovne konjukcije sa Suncem. Ovo je faza odricanja ali i oslobođenja. Ove osobe su svesne svoje životne misije, često su u prilici da se žrtvuju zarad svog cilja. Umeju da budu vrlo uspešne. Pozicija Meseca na 15 stepeni od Sunca pa do konjukcije sa njim naziva se balzamovani Mesec. Ovo je jedna od težih pozicija, žene često imaju problem sa dobijanjem potomstva, zdravlje je vrlo osetljivo. Nema vitalnosti organizma…

Mesečeve faze su u prošlosti bile posmatrane u svrhu odabiranja povoljnog momenta za određenu aktivnost, preduzimanje akcije. Faze rasta Meseca su bile povoljne u slučaju da se želi napredak u nečemu – faze opadanja za završavanje sa nečim…

U našem natalnom horoskopu, Mesec se nalazi u određenoj fazi u momentu rođenja i to ne možemo da promenimo, ali možemo da razumemo svoju unutrašnju prirodu, prepoznamo problem…Tada smo već na pola puta…

Astrološke konsultacije ili izradu horoskopa možete zakazati PORUKOM na viber + 381 63 532 293 ili mail astropitanjce@gmail.com. Hvala na poverenju.

 

author avatar
Astropitanjce21