+381601301836 astropitanjce@gmail.com
Select Page

Optimizam ili nedostatak informacija

Optimizam svakako spada u pozitivna gledišta koja osoba može imati, gde jasnoću neke situacije i procenu njenog trajanja –  nijedna nova informacija ne može da promeni. Optimisti misle pozitivno i onda kada sve propadne i kolabira – uz proročku rečenicu :...