+381601301836 astropitanjce@gmail.com
Select Page

Kvantni um vinčanaca

Astropitanjce logoPrava istorija naroda sa  prostora jugoistočne Evrope, njihova najstarija kultura, pismo, umetnost i tehnologija koji su se razvijali istovremeno – u  narednih nekoliko godina mogli bi biti predmetom interesovanja kod velikog broja mladih osoba. Usled sve većeg gomilanja nelogičnih i nabacanih informacija u okviru studijske građe i, sa druge strane, proboja naučno – istraživačkog višedecenijskog rada mnogih istoričara, arheologa, lingvista kao i završetka iskopavanja na brojnim lokalitetima ovog područja, bićemo svedoci mnogih novih saznanja.

Uzročno – posledične veze Vinče

Više hiljada godina istorije nije moguće izbrisati. U tekstu o Saturnu, pomenut je opis njegovog delovanja u narednih nekoliko godina a ulaskom u sazvežđe Bika, planeta Uran će praviti lep aspekt sa njim i kao simbol svega novog i revolucionarnog doneti otkrivanje ili pronalaženje nečega što je bilo skrivano u zemlji ( simbol Bika) i što je vrlo staro (Saturn u Jarcu) na područjima koji su pod uplivom ovih sazvežđa. Naravno da narodi  jugoistočne Evrope jesu stara društva, nosioci vrlo razvijene kulture…

Kažu stručnjaci da se kvantni um naroda Vinče razvio tokom civilizacije Lepenskog Vira u uslovima dugotrajnog mira nakon neke prirodne katastrofe – ljudi sa ovog područja su živeli u skladu sa prirodom, shvatali povezanost onoga što je “gore” sa onim što je “dole”, verujući u Bogove, poštujući vodu i dobro poznavajući njenu snagu i strukturu…U isto vreme razvijali su umetnost, tehnologiju i duhovnost, kao tri neraskidivo vezane tvorevine …..Ostavili su pismo. Predanja. Stećke. Točkove sa osovinom. Kuće sa ugrađenim grejanjem…

Sve njih – vodila je ideja, paradigma stvorena u sadejstvu sa prirodom i njenim zakonima koju ni u kom slučaju nisu želeli da menjaju, nisu se usuđivali na to ni da pomisle – vodila ih je ideja o slobodi čoveka i misli, koja se kao najmoćnija zaraza širila ovim prostorima…Jaki duhom, negovali su kult majke, žene koja rađa…Kako se desilo da nestane tako napredna kultura koja više od dve hiljade godina nije ratovala – ne znamo. Pominju se klimatski uslovi, seobe, ratovi…Oni koji su jači, uvek pobeđuju. Oni pišu nove knjige, pišu na način kako im odgovara, izmišljaju, krivotvore…

Tokom prolaska kroz sazvežđe Jarca  u naredne tri godine, Saturn će biti u vrlo bliskom aspektu sa planetom Pluton koja simbolizuje uništenje, prestanak postojanja nečega ali i fatalnost i  bitan događaj, vezan za simboliku ovih planeta. Mogli bismo biti svedocima nastajanja novih država ili saveza na temeljima uništenih ili oslabljenih ali i uzdizanju vere u ljudima tamo gde je godinama bila, kao ideja, sklanjana u stranu.  Mogli bismo ali –  da li ćemo?

Tokom prvog, drugog i trećeg veka nove ere, na ovim prostorima je bio mir. Poslednji put. Došli su oni koji misle da su bolji, oni koji svih proteklih 1700 godina osvajaju i porobljavaju ljude sa ovih područja, govore da ništa ne vrede, da su došli nekom seobom u sedmom veku i slične neistine.

Uspeli su da nas naprave budalama. Rade to i dalje.

Astrološke konsultacije ili izradu horoskopa možete zakazati PORUKOM na viber + 381 63 532 293  mail astropitanjce@gmail.com. Hvala na poverenju.