+381601301836 astropitanjce@gmail.com
Select Page

Razgovor sa osobom koju poznajemo, razmena mišljenja i otvorenost po pitanju bilo koje tematike, potrebniji su nam više nego ikad  –  manipulacija našim životima odvija se na svim nivoima, gubimo sebe vrtoglavom brzinom. U svrhu lične koristi, ljudi su spremni na sve. Manipulaciji pristupaju sa istim ciljem  –  zadovoljiti i popuniti praznine sopstvene bezvrednosti.

Manipulisanje emocijom je najefektnije, ima svoj koren u ranom detinjstvu, raste i razvija se u slučaju da nije prepoznato na vreme ili kao rezultat vaspitanja  –  kako god, ono je deo ličnosti, gradivna materija bez koje ne mogu. U situacijama u koje su vas postavile ove osobe, reagovaćete emocijom za koju znaju da je imate. Unapred spremni na to, vašu iskrenost će ismejati  –  sa velikim zadovoljstvom.

Kako, putem astroloških analiza, prepoznati manipulatore?

Kako prepoznati manipulatora

Nivo obrazovanja i materijalni status nisu odlučujući, ali ih je lako prepoznati. Znanje i novac su mnogima nedostižni, no, ovde se radi o onima koji ne poseduju osnov za stvaranje ovih vrednosti  –  onima koji nisu spremni na rad, trud i odricanje, koji ne poseduju sposobnost stvaranja  –  samo želju da se to nikada ne sazna…

Pozicija planete Merkur, opisuje način na koji razmišljamo  –  planeta Mars način na koji radimo stvari, njihova pozicija i međusoban odnos govore da li i na koji način sprovodimo ono što kažemo. Da bi se javila potreba za manipulacijom, stvari opisane ovim planetama moraju biti postavljene kao cilj  –  ono čemu težimo  – i svakako loše aspektovane.

Mračne misli, pogrešna razmišljanja i teškoće prilikom učenja bilo čega, opisane su aspektom opozicije ili kvadrata između Merkura i Saturna  –  krađe, prevare, sarkazam, cinizam i podvale, vrlo su izvesni ako ove planete vladaju prvim ili trećim poljem. Razlog za manipulaciju, obično je predstavljen položajem Saturna, jer opisuje sektor koji nam teško pada, koji nas brine, koji želimo da ublažimo ili popravimo. Pozicija ovih planeta na fiksnoj zvezdi lošeg uticaja, takođe dovodi do želje za gledanjem samo svog interesa.

Ukršteni aspekti vas i druge osobe, pokazuju razlog i spremnost za manipulaciju  –  dispozitori će reći kako će se sve završiti. Jačina planete je od presudnog značaja.  Merkur u svom znaku, daje ispravnu misao. Jak intelekt. Ugrožen od Saturna ili Marsa, ukazuje na osobe i oblasti kojima” smeta” ta ispravnost  –  one se lako prepoznaju, jer osoba ima pravu vrednost  – pamet. Ukoliko je Merkurova pozicija slaba, ali prima dobre aspekte ovih planeta, osoba će radom i trudom postići ono što želi, ali će biti u prilici da njom manipulišu. To je ono što će prepoznati ali teško shvatiti. No, neće se ni truditi mnogo da shvati…

Ove osobe svoj intelekt koriste za razvijanje strategije kako da nešto urade i dovedu do kraja. Kada vide rezultat svog truda, ničija manipulacija im ne može pokvariti zadovoljstvo…

Tako, čitajući podatke o slabijem položaju Merkura koji možda imate, vaša zabrinutost je pravi znak njegovog dobrog položaja i pozitivnih aspekata i bez pogleda u natalnu kartu ili konsultacija sa onima koji je izrađuju…..