+381601301836 astropitanjce@gmail.com
Select Page

Astrološke istine

Čini se da svaku – pa i astrološku – istinu, treba neko da odobri, dozvoli ili oblikuje na način koji odgovara trenutku, situaciji ili vremenu. Pored toga što je nemoguće utvrditi poreklo i početke ovih proučavanja, ono što se nije promenilo je negiranje...